W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 firma ” Cordia Plus” Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt w ramach Działania 3.4.  Dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Cele projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 129.862,23 PLN

Wartość dofinansowania: 129.862,23 PLN