VIBO, G10 Uchwyty

powrot
VIBO, G10

Uchwyt VIBO klejony na taśmie 3M.

Uchwyt G10 nabijany. 

kolory anody: